3
paź
2015
2

Międzynarodowy kodeks etyki i kodeks dobrej praktyki w zawodzie dietetyka

Podjęcie zawodu dietetyka to krok w stronę poprawy zdrowia i życia innych ludzi, a ingerowanie w tak ważne i delikatne sfery wymaga wiedzy, umiejętności, doświadczenia i stałej chęci kształcenia się.  W dzisiejszym poście pragnę przedstawić „Międzynarodowy kodeks etyki i kodeks dobrej praktyki”, które poruszają najważniejsze kwestie dotyczące omawianego zawodu. Jednocześnie przestrzegam przed fałszywymi specjalistami, którzy bez odpowiednich kompetencji nadają sobie tytuł dietetyka.

EthicsExpo2

źródło grafiki: www.ohmyhandmade.com

MIĘDZYNARODOWY KODEKS ETYKI I KODEKS DOBREJ PRAKTYKI

Międzynarodowy Kodeks Etyki

Dietetycy wykonują swoją praktykę w sposób należyty i godziwy celem poprawy żywienia w świecie:

Wykazując kompetencje, obiektywność i uczciwość w swoich działaniach

Biorąc pod uwagę wszystkich ludzi oraz ich potrzeby

Współpracując z innymi

Starając się uzyskać pomyślne wyniki żywienia dla ludzi

Nie szkodząc

Przestrzegając standardów dobrej praktyki w żywieniu i dietetyce

Międzynarodowy Kodeks Dobrej Praktyki

Świadczenie usług i stosowanie wiedzy

Świadczyć wysokiej jakości, efektywne pod względem kosztów usługi w zakresie żywienia i dietetyki

Świadczyć usługi w oparciu o oczekiwania i potrzeby społeczeństwa

Kompetentnie stosować wiedzę z zakresu żywienia i dietetyki oraz łączyć ją w wiedzą z innych dyscyplin z obszaru nauki o zdrowiu i nauk społecznych

Współpracować z innymi, celem łączenia żywienia i dietetyki w pełną opiekę/usługę niezależnie od okoliczności

Pracować w sposób partnerski z klientami i odbiorcami usług

Rozwijanie praktyki zawodowej i zastosowanie nauki

Interpretować, stosować, brać udział w lub prowadzić badania, aby wzbogacić praktykę zawodową

Rozwijać unikalne elementy wiedzy

Posiadać dogłębną znajomość naukowej wiedzy o żywności i żywieniu człowieka

Rozwijać praktykę zawodową na podstawie naukowych dowodów

Komunikacja

Efektywnie przekazywać i uzyskiwać informację poprzez edukację żywieniową, edukację i szkolenie, opracowywanie polityki i programów

Zabiegać o sprawy żywienia i dietetyki, zmniejszenia głodu i poprawę usług

Dokonywać postępu i promować zawód dietetyka

Jakość praktyki zawodowej

Systematycznie oceniać jakość praktyki zawodowej i ją poprawiać zgodnie z wynikami tej oceny

Zawsze usiłować poprawić jakość usług i praktyki zawodowej

W sposób ciągły utrzymywać właściwe kompetencje praktyki zawodowej

Ciągłe utrzymywanie właściwego poziomu kompetencji i zawodowej odpowiedzialności

Przyjmować odpowiedzialność publiczną

Brać na siebie odpowiedzialność za zapewnianie prowadzenia praktyki zawodowej zgodnie z wymogami prawnymi

Utrzymywać w sposób ciągły właściwe kompetencje poprzez ustawiczne szkolenie i zaangażowanie we własny rozwój

* * *

Uzgodnione przez Międzynarodową Konfederację Stowarzyszeń Dietetycznych (ICDA)

Przyjęto przez Europejską Federację Stowarzyszeń Dietetycznych (EFAD), wrzesień 2008

* * *

Z języka angielskiego tłumaczył Mieczysław Molski (według dokumentu EFAD – European Dietetic Competences and their Performance Indicators attained at the point of qualification and entry to the profession of Dietettics)